Tjenester

Revisjon

Vår hovedoppgave er å utføre lovbestemt revisjon. I tillegg bistår vi våre kunder med skatt, regnskap og andre generelle oppgaver innenfor revisors fagområder. Vi bistår også med teknisk utarbeidelse av skattepapirer og årsregnskap for både revisjonskunder, andre selskaper og privatpersoner.

Regnskap

Selskapet har bevilgning som autorisert regnskapsfører selskap.

Skatt og avgift

Vi bistår med skatte- og avgiftsrådgivning for alle typer virksomheter, også privatpersoner.

Våre områder:


 • Skatterådgivning
 • Merverdiavgift
 • Oppgaveplikt, arbeidsgiveravgift og trekkplikt etc.
 • Bistand med utarbeidelse av selvangivelse og øvrige likningspapirer
 • Arv og generasjonsskifte


Øvrig bistand

Vi bistår gjerne med:


 • Etablering og omorganisering av næringsvirksomhet
 • Fusjon og fisjon
 • Due dilligence
 • Bistand ved kjøp og salg av virksomheter
 • Generasjonsskifte
 • Utleie av økonomifunksjoner i bedrifter
 • Mindre kurs i utvalgte temaer